Religijność, obrzędowość + recenzja “Odnaleźć radość życia – nadać sens codzienności”